Ana içeriğe atla

Hakkımızda

Günümüzde matematik pek çok bilim dalının anlaşılmasında ve gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Matematiksel modeller ve yaklaşımlar kullanılmadan başta mühendislik bilimleri olmak üzere birçok disiplinde problemlere çözüm üretmek neredeyse imkânsızdır. Yakın gelecekte ön plana çıkacak hesaplamalı bilimler, yapay zekâ, şifreleme, sistem analizi, veri bilimi v.b. alanların teorik ve pratik zemini matematik tarafından beslenmektedir.

TED Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun olacak öğrenciler, lisans eğitimleri süresince öğrenecekleri teorik bilgiler ışığında akademik ve kuramsal çalışmalara katkı sağlama potansiyeline sahip olacaklardır. Bunun yanı sıra, edinecekleri uygulama becerileri ile de matematiğin kullanıldığı farklı disiplinlerde bilgi sahibi olacaklardır.

TED Üniversitesi Matematik Bölümünün hedefi, matematik eğitiminde kalite standartlarından ödün vermeden modern dünyayla uyumlu, yenilikçi ve diğer disiplinlerle işbirliği içerisinde bir program uygulamaktır.

Bölümümüzün öne çıkan özellikleri arasında, eğitimde çağdaş öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinin uygulanması, öğrenci merkezli bir yaklaşıma sahip olması, uluslararası kalite standardında belirlenmiş ders içerikleri, mezunların bakış açılarını genişleten ekdal programlarının varlığı ve öğrencinin akademik faaliyetlere aktif katılımını teşvik edici yöntemlerin kullanılması bulunmaktadır.