Ana içeriğe atla

Kariyer Olanakları

Matematik, teknolojik gelişmelerin ivmesinin artmasıyla birlikte tıp, ekonomi, biyoloji, sosyal bilimler ve mühendislik gibi pek çok farklı alanda yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişmeye paralel olarak matematikçilere duyulan ihtiyaç artmaktadır ve gelecek süreçte de bu artışın devam etmesi beklenmektedir. Matematik bölüm mezunları:

  • Yükseköğrenimlerini tamamladıktan sonra akademik kariyer yapabilirler.
  • Bankacılık ve finans sektöründe analist olarak çalışabilirler.
  • Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı ve benzeri devlet kurumlarında matematikçi unvanıyla çalışabilirler.
  • Gerekli formasyon eğitimini aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda öğretmen olarak çalışabilirler.
  • Yazılım sektöründe matematiksel modelleme uzmanı olarak çalışabilirler.
  • Araştırma kurumlarında veya teknoloji üreten kurumlarda (TÜBİTAK, SAGE, ASELSAN v.b) araştırmacı olarak görev alabilirler.
  • Kamuda veya özel sektörde veri derleyen, analistlik yapan, matematiksel ve istatistiksel modeller geliştiren uygulamacılar olarak görev alabilirler.

Analitik düşünme yetenekleri, problem çözme yetkinlikleri, sayısal yöntem becerileri ve bilgileri sayesinde matematikçiler teknolojik gelişmenin hızının sürekli arttığı bu dönemde farklı disiplinlerden oluşan  ekiplerin önemli bir parçası olmaya başlamışlardır.