Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

TEDÜ Matematik Bölümünden mezun bir öğrenci;

 1. Temel düzeyde gerekli matematik alan bilgisine sahiptir.
 2. Matematiksel düşünme ve nedensel düşünme yeteneğine sahiptir.
 3. Matematikle ilgili bilimsel ve popüler etkinlik ve yayınları takip edebilme becerisine sahiptir.
 4. Matematik alanıyla ilgili edindiği kuramsal bilgileri uygulama becerisine sahiptir.
 5. En az bir yabancı dilde matematikle ilgili gelişmeleri takip edebilme becerisine sahip olur.
 6. Matematiğin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı becerisi edinir.
 7. Matematiğin diğer alanlarla ilişkisini anlayabilir ve takip edebilir.
 8. Bireysel ve toplumsal problemlere matematiksel yaklaşımlar getirebilme becerisine sahiptir.
 9. Hayat boyu öğrenme ilkesine sahiptir ve mesleki yetkinliğini sürekli geliştirme hedefiyle çalışır.
 10. Alanıyla ilgili problemlerin çözümünde önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisine sahiptir.
 11. Etik değerlere uygun hareket eder.
 12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşanan sosyal ve çevre problemlerine duyarlıdır.
 13. Alanı ile ilgili araştırma ve çalışmalarda meslektaşları ve ilgili kişilerle işbirliği yapabilme becerisine sahiptir.