Ana içeriğe atla

Eğitim ve Öğrenim

Matematik  Bölümü, TED Üniversitesi'nin liberal eğitim eğitim anlayışına uygun, yenilikçi öğrenme öğretme yöntem ve teknolojilierini kullanarak:

  • Matematiğin farklı alanlarında kullanılan bilimsel yöntem ve ilkelere hakim,
  • Analitik düşünme ve problem çözme becerileri  gelişmiş,
  • Matematiğin  kuramsal bilgi ve tekniklerini, farklı displinere ve  uygulama alanlarına aktarabilme becerisine sahip;
  • Hesaplamalı süreçlerde ve matematiğin diğer alanlarında  etkin teknoloji kullanımı  becerisine sahip
  • Disiplinler arası çalışma becerisi ve kültürüne haiz,  
  • İlgili alanlarda lisansüstü çalışmalarda başarıyla yer alabilecek yeterli akademik altyapıyla donanmış,  
  • Çevresinde gelişen olaylara duyarlı ve hayat boyu öğrenme ilkesini benimseyen,
  • Değişen teknoloji, kültürel hayat ve yaklaşımları takip eden, sorgulayan ve kendini ve alan bilgisini yenileyebilen   

matematikçiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

TED Üniversitesi Matematik Bölümü Lisans Programı, bu amaçlara ulaşabilmek için, öğrencilerin kendi ilgi alanları ve yönelimleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan, liberal eğitim anlayışına dayalı, bütünleyici bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır. Diğer matematik programlarından farklı olarak “öğrenci merkezli” tasarlanan bu programda öğrenciler, matematiğin kuramsal ve uygulamalı alanlarında çok farklı dersler alabilirken, alan dışı seçmeli dersler alarak mühendilikten ekonomiye, sosyal bilimlerden eğitim bilimlerine, ilgilerini çeken çok farklı alanlarda kendilerini geliştirebilmektedirler.

Bu eğitim programını tamamlayacak şekilde derslerin teorik  ve uygulama dengesine önem verilmiş, yenilikçi , teknoloji odaklı ve öğrenci merkezli eğitim yöntemleri de öğrenme ve öğretme sürecinin önemli unsurları olarak tasarlanmıştır. Bu bütünleşik yaklaşımla amacımız hem alanında bilgi ve beceri sahibi, yenilikçi, açık fikirli, ilgili alanları ve değişen dünyayı takip eden ve ömür boyu öğrenmeye devam eden matematik teorisyeni ve uygulamacıları yetiştirmektir.